Beursvoorwaarden "Goed Gevoel Spirituele Beurs"

Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijf- formulier, te versturen naar omatatutini@gmail.com Na de inschrijving ondertekent retour ontvangen te hebben en de betaling is voldaan, krijgt u een bevestiging en een standhouders-nummer en is uw plaats gegarandeerd.

Een niet volledig ingevuld/doorgestreept inschrijfformulier wordt niet als
geldig beoordeeld. De bevestigingen van inschrijving vinden plaats in volgorde van betaling.

Het standgeld overmaken naar: RABOBANK:
NL25RABO0320430278 t.n.v. Aloha Spiritueel o.v.v. Goed gevoel spirituele beurs, de betreffende beursdata (graag per beurs overmaken) en uw toegewezen standhouders-nummer.

De consult/behandel-prijzen zijn vastgesteld vanaf € 15,00 (15 minuten), dit dient ook duidelijk zichtbaar te zijn op uw tafel. Bij een langer consult maakt u een prijsafspraak met de bezoeker, maar dit bedrag mag max. 25 euro zijn (half uur).

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Standhouders zijn ten alle tijde, verantwoordelijk voor de door hen ingebrachte goederen en artikelen, deelname is geheel voor eigen risico.

Elke standhouder is aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de standhouder veroorzaakt, tijdens de duur van de beurs en gedurende de op en afbouw-periode. De Beursorganisatie Goed Gevoel, aanvaardt geen aansprakelijkheid gedurende de beursdagen. U dient zelf uw goederen te verzekeren.

Deelnemers worden geacht, aanwezig te zijn tijdens de beursdagen en hun stand te bemannen, zaterdag en zondag vanaf 10.30 uur tot 17.00. Dit zijn ook de openingstijden voor het publiek. De zaal is voor standhouders, zaterdag en zondag geopend vanaf 08.30 uur. Zondag dienen de zalen om 17.00 uur leeggeruimd te zijn.

Annuleringen
uitsluitend schriftelijk via mail naar omatatutini@gmail.com
Tot 2 weken voor aanvang beurs, bent u € 5 administratiekosten verschuldigd. - Vanaf 1 week voor aanvang beurs, bent u 50 % van het standgeld verschuldigd. Indien u niet annuleert en/of zonder overleg niet aanwezig bent op de beurs bent u het gehele bedrag verschuldigd.
Omata Tutini 036-8414792

Goed Gevoel spirituele beurzen 2018:
• Nieuwegein 22 & 23 sept. • Leeuwarden 6 & 7 okt. • Almere 27 & 28 okt. • Nieuwegein 15 & 16 dec. www.alohaspiritueel.nl