Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier te versturen
naar omatatutini@gmail.com
Na ontvangst van de ondertekende
inschrijving, krijg je een factuur.
Een niet volledig ingevuld
inschrijfformulier wordt niet als geldig beoordeeld!
De bevestiging van inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling.

De consult/behandel-prijzen zijn vastgesteld vanaf €15,00(15 minuten), dit dient ook duidelijk zichtbaar te zijn op je tafel. Bij een langer consult maak je een prijsafspraak met de bezoeker.
Huisdieren zijn niet toegestaan op de beurs.

Standhouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hen ingebrachte goederen en artikelen, deelname is geheel voor eigen risico. Elke standhouder is aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de standhouder veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op en afbouw-periode. De Beursorganisatie Goed Gevoel, aanvaardt geen aansprakelijkheid gedurende de beursdagen. Je dient zelf je goederen te verzekeren.

Standhouders worden geacht, aanwezig te zijn tijdens de beursdagen en hun stand te bemannen vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur. Dit zijn ook de openingstijden voor het publiek. De zaal is voor standhouders, zaterdag en zondag geopend vanaf 08.30 uur.

Annuleren
- Uitsluitend schriftelijk via mail naar omatatutini@gmail.com
- Vanaf 1 week voor aanvang beurs, ben je 50 % van het standgeld verschuldigd (excl.BTW).
Indien je niet annuleert en/of zonder overleg niet aanwezig bent op de beurs ben je het gehele bedrag verschuldigd.
Het standgeld overmaken naar Rabobank NL25 RABO 0320430278 t.n.v. Aloha Spiritueel o.v.v. de beursdata en het factuurnummer.

Goed Gevoel beurzen 2019
Omata Tutini en Rob den Oudsten
06-14751823
Beursvoorwaarden
Beursvoorwaarden OTILLA SPIRITUELE LIFESTYLE BEURS DE STOLP VIOLIERENPLEIN 101 7329 DR APELDOORN


Het Aanvraagformulier ingevuld en
ondertekend versturen naar
omatatutini@gmail.com of naar
dijks.tilly@gmail.com Na akkoord
krijg je een factuur, die binnen
2 weken voldaan dient te worden,
omdat anders je reservering vervalt
en jouw plaats ingenomen kan worden
door een andere standhouder.
Een niet volledig ingevuld Aanvraagformulier wordt niet als geldig beoordeeld. De bevestiging van inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling.

De consult/behandel-prijzen zijn vastgesteld vanaf €15,00
(15 minuten), dit dient ook duidelijk zichtbaar te zijn op je tafel. Bij een langer consult(max.25,00) maak je een prijsafspraak met de bezoeker.

Huisdieren zijn niet toegestaan op de beurs.

Standhouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hen ingebrachte goederen en artikelen, deelname is geheel voor eigen risico. Elke standhouder is aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de standhouder veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op en afbouw-periode. De Beursorganisatie Otilla, aanvaardt geen aansprakelijkheid gedurende de beursperiode. Je dient zelf je goederen te verzekeren.

Standhouders worden geacht, aanwezig te zijn tijdens de beursperiode, vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. Dit zijn ook de openingstijden voor het publiek. De zaal is voor standhouders, op de beursdag geopend vanaf 09.00 uur.

Annuleren
Bij annuleren krijgt de standhouder het betaalde bedrag niet gerestitueerd.

Indien je niet annuleert en/of zonder overleg niet aanwezig bent op de beurs ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Het standgeld overmaken naar NL79 INGB 0009315060 t.n.v. Otilla Spirituele Lifestyle Beurzen o.v.v. de beursdata en het factuurnummer.

OTILLA Spirituele Lifestyle
Beurzen https://www.otilla.nl

Aloha Spiritueel - Omata Tutin     Powermindbalance - Tilly Dijks
https://www.alohaspiritueel.nll      https://powermindbalance.nl
omatatutini@gmail.com              dijks.tilly@gmail.com
06-14751823                             06-45718455