Copyright © Alle rechten voorbehouden / All rights reserved.  ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS   |   PRIVACY BELEID / PRIVACY POLICY

Aloha Spiritual

Binnen deze site zoeken


Email Consult klik hier

Like Omata op Facebook

Contactgegevens

Aloha Spiritueel

Mallorcastraat 8

1339 XE  Almere Buiten

036-8414792   

+31368414792   

Info@alohaspiritueel.nl

Contact Vissen uit de Hemel De wereld van  Omata Tutini,  een Maori vrouw.

Paragnost - Medium - Trans Medium - Psychometrie  

Magnetiseren - Healing

 Spirituele Reizen - Spirituele Coaching - Spirituele Huwelijken  

Workshops -  Relatie bemiddeling

 Begeleiding kinderen en volwassenen

Zakelijk advies

Lezingen voor zalen

Huiskamer sessies en thuis consulten

Verkoop van helende edelstenen

ALOHA SPIRITUEEL   OMATA TUTINI


GRATIS WEKELIJKS

Lenormand card reading


GRATIS WEKELIJKSE  

Angel Scoop READING


GRATIS WEKELIJKSE

Numbers and Stones

Email Consult English

Alohaspiritueel.nl en alohaspiritual.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die je geeft door haar vertrouwelijk wordt behandeld. Alohaspiritueel.nl gebruikt je gegevens om de bestellingen snel en efficiënt te laten verlopen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, alleen wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren vanje bestelling.

Alohaspiritueel.nl and alohaspiritual.com respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information that you give by her will be treated as confidential. Alohaspiritueel.nl uses your information in order to make the orders quickly and efficiently. Your information is not provided to third parties, only when these are involved in the running of a order.


Alohaspiritueel.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

a) Als je een bestelling plaatst, heb ik je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

b) Om het winkelen bij Alohaspiritueel.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, sla ik met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van mijn diensten op.

c) Met je toestemming gebruik ik je gegevens om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je mij dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@alohaspiritueel.nl

d) Gegevens over het gebruik van mijn site en de feedback die ik krijg van mijn bezoekers helpt mij om mijn site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Alohaspiritueel.nl uses the collected data to its clients the following services:

a) If you place an order, I have your name, email address, delivery address and payment details to complete your order and you to keep you informed of its progress.


b) to shopping at Alohaspiritueel.nl as pleasant as possible, I save with your permission your personal data and the data relating to your order and the use of my services.


c) with your permission I use your data to inform you about the development of the website and about special offers and promotions If you no longer wish to receive , you can write me that let you know by sending an e-mail to info@alohaspiritueel.nl


d) data on the use of my website and the feedback I get from my visitors helps me to further develop and improve my site.


Alohaspiritueel.nl verkoopt je gegevens niet
Alohaspiritueel.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van Alohaspiritueel.nl, dan kun je een e-mail sturen naar
info@alohaspiritueel.nl
Ik help je verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van mijn Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Alohaspiritueel.nl will not sell your data

Alohaspiritueel.nl your personal information to third parties and will only make them available to third parties, that are involved in processing your order. Third parties engaged by me are required to maintain the confidentiality of your information. If you have any questions about the privacy statement of Alohaspiritueel.nl, then you can send an e-mail to info@alohaspiritueel.nlIk help you further if you need information about your data or if you want to change. If a change of my privacy statement are needed, than you will find on this page the most recent information.

PRIVACY BELEID / PRIVACY POLICY